Downloads


- CHEMSEA downloads
- General literature

Published Articles

 

 • Popilel, S. et al. (2014). Determination of Mustard Gas Hydrolysis Products Thiodiglycol and Thiodiglycol Sulfoxide by Gas Chromatography-Tandem Mass Spectrometry after Trifluoroacetylation -Anal. Chem. 86, 5865−5872. 
 •  (English)

 

 • Beldowski, J. (2012) DzIałanIa w sprawIe BronI chemIcznej zatopIonej w Bałtyku - Polska Dla Bałtyku, (Booklet by Chief Inspectorate) (Polish)

 

 • Fabisiak, J. & Olejnik, A. (2012) Sunken chemical ammunition in the Baltic Sea — Research and risk assessment — CHEMSEA scientific programme (Polish & English)

 

 

 • Fabisiak, J. et al. (2012) Współpraca państw nadbałtyckich w celu przeciwdziałania skutkom zatopionej w morzach amunicji chemicznej - Logistyka 5/2012 (Polish)

 

 • Michalak, J. et al (2012) Wyniki dotychczasowych badań nad planami awaryjnymi realizowanych w ramach projektu CHEMSEA – Amunicja chemiczna zatopiona w Morzu Bałtyckim – poszukiwania i ocena ryzyka - 5/2012 (Polish)

 

 • Olejnik, A. & Michalak, J. (2012) CHEMSEA – Chemical munitions search & assessment – identyfikacja obiektów podwodnych – wnioski z badań za pomocą zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego - Logistyka 5/2012 (Polish)

 

 • Beldowski, J. & Long, T., Chemical Munitions Search and Assessment Project — Towards Creating Risk Assessment Tools for the Baltic Sea. (coming soon!)

 

Project Reports

 

 

 • Inter-calibration study results version 2.1 - M. So?derstro?m, V. Ha?kkinen & O. Kostiainen (English

 

 • Summary of chemical analysis of sediment samples - M. So?derstro?m (English)

 

 • Arsenic research in chemical weapons dumping area in the Baltic Sea final report - Lithuania Environmental Protection Agency (English)

 

 • Report of sampling cruise in area of chemical munitions dumpsite in Lithuanian economic zone - V. Malejevas et al. (English)

 

 • Baltic CWA Contingency Plan: National contingency plans in Finland - H. Kostela and P. Vanninen (English)

 

 • Biological effects measured on caged mussels and cod - R. Turja and K. Lehtonen (English)

 

 • Detection and characterization of CWA dumpsites 2013 - Z. Klusek & U. Olsson (English)

 

 • Report on post – processing of hydroacoustic data of hydrographic survey conducted in the areas A - Gdansk Deep and C - Central Baltic / Sprawozdanie z opracowania danych z pomiarów morskich wykonanych w rejonach A - Głębia Gdańska oraz C – Bałtyk środkowy. 2012. D. Grabiec (Polish report, Attachment 1, Attachment 2, Attachment 3, English abstract)

 

 

 • Plan and report of the in situ mussel caging experiment. 2012 - A. Lastumäki, R. Turja, K. Lehtonen, K. Broeg, M. Brenner (English)

 

 • RAPORT Z PRACY POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV W DNIACH 17.09.2012 – 27.09.2012 ROK - Adam Olejnik, Paweł Stoltmann (Polish) (English abstract)

 

 • Cruise report RV Walter Herwig III 10.12. – 20.12.2012: Fish diseases and biological effects of contaminants in the Baltic Sea, CHEMSEA project - Institut für Ostseefischerei (English)

 

 • Cruise report RV Walter Herwig III 02.05. – 22.05.2012: Acoustic survey on pelagic fish stocks in the Baltic Sea - Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries Institute of Fisheries Ecology (English)

 

 • Report on magnetometric marine measurements in the region of Gdansk Deep. 2012 - A. Brzezińska, D. Cichowska, Ł. Gajewski, W. Konieczny, M. Kubacka, J. Nowak (Polish)(English)

 

 • CHEMSEA Intercalibration Study Results. 2012 - M. Söderström, V. Häkkinen, O. Kostiainen (English)

 

 • Review of Analytical Methods for the Analysis of Agents Related to Dumped Chemical Weapons for the CHEMSEA project. 2012 - Anders Östin (English)

 

 • Cruise report RV Walter Herwig III 02.12. – 21.12.2011: Fish diseases and biological effects of contaminants in the Baltic Sea and North Sea, CHEMSEA project - Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries Institute of Fisheries Ecology (English)

 

Project Communication Materials

 

 

 

 

 

Project Presentations and Posters

 

 

 

 

 

 

 • CHEMSEA Project Status - J. Beldowski - Presented at conference of the Project "Polska dla Bałtyku", Szczecin, Poland, November 2012

 

 

 

 • Introduction to CHEMSEA - G. Garnaga & J. Beldowski - Presented at the IEEE/OES Baltic 2012 International Symposium

 
Who are we?

Tramadol for sale

© CHEMSEA, IOPAN - wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie - Virtual Services | Test zgodności W3C: HTML
Powered by: SkyCMS